نگاهی به مزیت‌های تکنولوژی PERED در صنعت فولاد

نگاهی به مزیت‌های تکنولوژی PERED در صنعت فولاد

ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن‌اسفنجی بر پایه گاز دنیا به‌شمار […]

خلج طهرانی: فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای جهش تولید

خلج طهرانی: فراهم آوردن زیرساخت‌ها برای جهش تولید

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و […]

ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن‌اسفنجی بر پایه گاز دنیا به‌شمار ...
بیشتر بخوانید ...
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و ...
بیشتر بخوانید ...
ترجمه از صالح رسولی، شرکت آیرومارت برنامه تولید مقاطع توخالی ...
بیشتر بخوانید ...
03-9_a8cb4712001f8c9c3996eb0c558967d7
copy

LME copper cash settlement     5,867.50     +2.03%    25 Oct 19

copy

LME aluminium cash settlement     1,710.50     -1.07%     25 Oct 2019

copy

LME zinc cash settlement _ 2,544.00 _ 2.21% _ 25 Oct 19

copy

LME nickel cash settlement _16,890.00 _ 2.52% _ 25 Oct 19

copy

LME lead cash settlement     1,919.00     -1.18 %     18 Apr 19

copy

LME tin cash settlement     20,425.00     -2.3 %    18 Apr 19

copy

Steel Grade 304 HRC, Asia import (cif East Asian port) ($/t)    1,900-1,980    -1.27 %
تلفن: 88893184 ( ده خط ) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ایمیل: Pardazeshmag@yahoo.com ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ تلگرام: PardazeshOnline@