بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

عزم شرکت فناوری خوارزمی برای تولید : “کُک سوزنی”؛ ماده‌اولیه الکترود گرافیتی

 ماهنامه پردازش- سال ۱۳۹۷ به عنوان پنجمین سال تأسیس رسمی شرکت گسترش فناوری خوارزمی، سال اوج‌گیری این ققنوس جوان در آسمان صنعت ایران زمین بود و […]