خرداد ۳۰, ۱۴۰۰

آیا صنایع فولاد چین به خاطر حفظ محیط زیست از تهدید رقبای خارجی دست بر می‌دارد؟

سوختن سالانه ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن CO2 در جو به دلیل تولید فولاد چین!آیا صنایع فولاد چین به خاطر حفظ محیط زیست از تهدید […]