خرداد ۷, ۱۴۰۲

مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران خبر داد: اجرای موفق بهره گیری از نرمه گندله خام در کارخانه گندله سازی سه چاهون/ افزایش میزان ذخایر معدن با استفاده از نرمه گندله خام

گروه سانه‌ای پردازش- پروژه استفاده از نرمه و  گندله های ریز دانه بخش اولیه پخت و همچنین غبارهای گرفته شده از سیستم فیلتراسیون هوای داغ حاصل […]