تیر ۷, ۱۴۰۱

تغيير به سمت گرافيت طبيعي

ترکيب هزينه‌هاي مواد خام و گرافيت‌سازي بالغ بر ۸۵ درصد هزينه‌هاي توليد ماده آند گرافيت را تشکيل مي‌دهد. بنابراين، افزايش تند قيمت گرافيت ترکيبي، مشوقي براي […]