مرداد ۳, ۱۴۰۲

دیدگاه موسسه مطالعات دینامیک فولاد جهان WSD: تاثیر حذف سیاست “کووید صفر” چین بر صنعت فولاد

ماهنامه پردازش – سیاست “صفر-کووید (بدون کووید)”چین از زمان اجرای آن منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است.صنعت فولاد در چین به‌ویژه در نتیجه اختلال گسترده […]
آبان ۱۶, ۱۴۰۱

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های صنایع فولاد اروپا در دوران حاضر (قسمت سوم)

وضعیت بازار فولاد آمریکا: رالی قیمت ناشی از جنگ تمام می‌شود، بازگشت به قیمت‌های قبل از کووید ۱۹؟ “جنگ روانی” خریدار و فروشنده در گذشته بارها […]