مهر ۲۰, ۱۴۰۱

مقاله‌ای خواندنى درباره اینکه به هنگام تعویض نسوز کوره‌هاى قوس‌الکتریکى چگونه مى‌توان توقف تولید را کاهش داد(بخش دوم)

مزایای تعویض پوسته نسبت به نسوز چینی در محل تولید ایمنی- مزایای عملیاتی بسیاری برای تعویض پوسته کامل نسبت به نسوز چینی در محل تولید وجود […]
مهر ۱۸, ۱۴۰۱

مقاله‌ای خواندنى درباره اینکه به هنگام تعویض نسوز کوره‌هاى قوس‌الکتریکى چگونه مى‌توان توقف تولید را کاهش داد

بهبود آماده بکاری و نگهداری و تعمیرات نسوز EAF با شیوه تعویض پوسته حتی با تعمیرات پاششی نسوز[گانینگ] در حال کار، کوره های قوس الکتریکی (EAF) […]