آبان ۴, ۱۳۹۸

تدبیر فولاد چین: تولید ناپایدار فولاد

قیمت‌های بالا در چین، به‌ویژه برای میلگرد آجدار پس از محدود‌کردن ظرفیت در سال ۲۰۱۷، تولید فولاد چین را به سطوح ناپایداری کشانده است.      ماهنامه […]