مهر ۸, ۱۳۹۹

مجری طرح های اکتشافی و معدنی استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس خبر داد: پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه پتانسیل یابی استان کهگیلویه و بویراحمد

در راستای شناسایی و پی­ جویی انواع مواد معدنی در استان کهگیلویه و بویراحمد، دو قرارداد پروژه پتانسیل­ یابی استان در قالب یک پهنه اکتشافی ۷۰۱۷ کیلومترمربع، […]