بهمن ۲۳, ۱۳۹۸

قیمت و تقاضای مس در طول سال ۲۰۲۰ افزایش می‌یابد

محرک‌های اصلی تقاضای مس عبارتند از افزایش مستمر سرعت و ظرفیت سیستم‌های ارتباطی و نیاز رو به رشد برای توزیع برق. سایر عوامل عبارتند از تلاش […]