دی ۱۰, ۱۳۹۸

نقش کمیته‌های تحول و نقش آن‌ها در دستیابی به اهداف شرکت فولاد هرمزگان

ماهنامه پردازش- شرکت فولاد هرمزگان به‌عنوان سازمانی متعهد به تعالی سازمانی در سطح کشور، توجه ویژه‌ای به بکارگیری سیستم‌های مدیریتی و رویکردهای تعالی با الگوبرداری از […]