شهریور ۲۲, ۱۴۰۱

گزارش تحلیلى درباره ارزیابی وضعیت بین المللى صنایع فولاد ضدزنگ و مواداولیه آن

جای خالی تولید فولادهای خاص در استراتژی توسعه فولاد ایران تولید ۵۶ میلیون تن فولاد ضدزنگ در ۱۲۰ نوع مختلف در جهان ميزان توليد فولاد ضدزنگ […]