خرداد ۴, ۱۴۰۲

در گفت وگوى مهندس هادى یوسفیان، معاون بازرگانى شرکت کاوند نهان زمین با گروه رسانه اى پردازش: مهم ترین اهداف و برنامه هاى واحد بازرگانى ” کاوند نهان زمین” اعلام شد

تاریخچه و سوابق شرکت کاوند نهان زمین، عملکرد یکسال اخیر واحد بازرگانی شرکت از جمله میزان خرید، فروش، فعالیت‌های برون‌مرزی و برنامه‌های آینده و نیز برخی […]