خرداد ۳۱, ۱۴۰۰

فرصت کلیدی که اژدهای زرد در اختیار بخش فولادی ایران قرارداده است

یکی از مصوبات مهم که چند ماه پیش در کنگره خلق چین و به منظور کاهش آلایندگی هوا تصویب شد، کاهش  ۱۰درصدی از تولید فولاد در […]