آذر ۲۲, ۱۳۹۹

تغییر ساختار صنعت فولاد چین: چالش‌ها و چشم‌اندازها

ماهنامه پردازش: از سال ۲۰۰۰، صنعت فولاد چین همگام با صنعتی شدن و شهرنشینی کشور به طرز چشمگیری در حال توسعه بوده است. اما با دستیابی […]