مرداد ۳, ۱۴۰۲

دیدگاه موسسه مطالعات دینامیک فولاد جهان WSD: تاثیر حذف سیاست “کووید صفر” چین بر صنعت فولاد

ماهنامه پردازش – سیاست “صفر-کووید (بدون کووید)”چین از زمان اجرای آن منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است.صنعت فولاد در چین به‌ویژه در نتیجه اختلال گسترده […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

تغییر ساختار صنعت فولاد چین: چالش‌ها و چشم‌اندازها

ماهنامه پردازش: از سال ۲۰۰۰، صنعت فولاد چین همگام با صنعتی شدن و شهرنشینی کشور به طرز چشمگیری در حال توسعه بوده است. اما با دستیابی […]