بهمن ۱۶, ۱۴۰۱

، مدیرعامل شرکت هوا ابزار تهران “هتکو” در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش اعلام کرد: هشدار نسبت به بحران خروج نیروی انسانی متخصص از کشور و ازدیاد مشکلات در بخش تولید

پرهیز از نگاه جزیره‌ای‌ در تولیدات داخل، حذف بروکراسی‌های اداری و… لازمه توسعه و حل مشکلات شرکت‌های بزرگ و کوچک‌مقیاس است. دکتر علیرضا صدری، مدیرعامل شرکت […]
بهمن ۱۴, ۱۴۰۱

، مدیرعامل شرکت هوا ابزار تهران “هتکو” در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش اعلام کرد: هشدار نسبت به بحران خروج نیروی انسانی متخصص از کشور و ازدیاد مشکلات در بخش تولید

جزیره‌ای‌ در تولیدات داخل، حذف بروکراسی‌های اداری و… لازمه توسعه و حل مشکلات شرکت‌های بزرگ و کوچک‌مقیاس است. دکتر علیرضا صدری، مدیرعامل شرکت هتکو (هواابزار تهران) […]