آبان ۱۲, ۱۳۹۸

تحلیل ارزش‌آفرینی هلدینگ‌ها و گروه شرکت‌های چند کسب و کاره

حسین نوریان، مدیر مشاوره سازمانی شرکت ایریسا بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد، در فضای کسب و کار کنونی، استقبال از توسعه هلدینگ‌ها و شرکت‌های چند کسب […]