شهریور ۱۶, ۱۳۹۹

مهندس عبدالرضا جمالی، در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش خبر داد: آمادگی کامل “توکافولاد” برای مشارکت در اجرای پروژه “نورد گرم۲” فولاد مبارکه

مهندس عبدالرضا جمالی، در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش خبر داد آمادگی کامل “توکافولاد” برای مشارکت در اجرای پروژه “نورد گرم۲” فولاد مبارکه مهندس عبدالرضا جمالی، […]