شهریور ۱, ۱۳۹۹

گزیده‌ای از اخبار فولاد مبارکه

دست‌یابی به رکورد تولید در واحد تاندم میل نورد سرد مدیر ناحیۀ نورد سرد از کسب رکورد تولید در خط تاندم میل نورد سرد در مردادماه […]