اسفند ۲, ۱۴۰۱

مهندس امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در گفت‌وگو تصویری با گروه رسانه‌ای پردازش خبر داد: فولاد خوزستان راه همکاری با دانش‌بنیان‌ها را هموار کرد

ایران به واسطه دارا بودن منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی از توان بالایی در بومی‌سازی قطعات برخوردار است. مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، رمز خودکفایی صنعت […]