بهمن ۳۰, ۱۴۰۰

گفت‌وگوی تصویری ماهنامه تخصصی پردازش با مهندس امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولادخوزستان

راهکارهای مهندس امین ابراهیمی برای برون‌رفت از سه چالش پیش‌روی صنایع معدنی و فلزی:  لزوم انجام اکتشافات در معادن داخلی و حضور در معادن خارج کشور […]