آبان ۷, ۱۳۹۹

مدیرعامل شرکت نیرو صنعت خبر داد: نیرو صنعت؛ یک شرکت EPC بومی در سطح رتبه یک کشور

مدیرعامل شرکت نیرو صنعت خبر داد: نیرو صنعت؛ یک شرکت EPC بومی در سطح رتبه یک کشور مهندس حمید مجیدی مدیرعامل شرکت نیرو صنعت با قدردانی […]