تیر ۲۹, ۱۴۰۱

مهندس مهرداد میرزایى، معاون مهندسى شرکت MMTE در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصى پردازش

باتوجه به وجود پتانسیل قوى مهندسى در داخل خواستارشد: زمینه فعالیت شرکتهاى مهندسى صنایع فلزى ومعدنى درخارج از کشور رافراهم کنید شرکت‌های فولادی از توانایی و […]