شهریور ۲۷, ۱۴۰۲

مهندس طهمورث جوانبخت، مدیرعامل شرکت فولاد خراسان در همایش تاب‌آ‌وری صنعت فولاد عنوان کرد: کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مجدد سهامداران نهادی در شرکت‌های فولادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های منابع مالی صنعت فولاد است

گروه رسانه‌ای پردازش – مهندس طهمورث جوانبخت، مدیرعامل شرکت فولاد خراسان در همایش تاب‌آ‌وری صنعت فولاد عنوان کرد: کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مجدد سهامداران نهادی در شرکت‌های […]
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۲

معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی لغو شد

لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی طبق برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و […]