مرداد ۱۲, ۱۴۰۱

مهندس بنت الهدى سلیمانى در گفت وگو با ماهنامه تخصصى پردازش ضمن هشدار به دلیل کمبود منابع آبى و گازى در تامین برق صنایع فلزى و معدنى اعلام کرد:

آمادگى ” نورسان‌انرژى‌آریا” براى تامین بخشى از برق مصرفى صنایع بااحداث نیروگاه‌هاى خورشیدى مجموعه‌های تولیدی بزرگ، پیشگام احداث نیروگاه خورشیدی و جلوگیری از اعمال جریمه های […]
تیر ۴, ۱۴۰۱

مهندس حسین کهزاد، مدیرعامل شرکت “فولادشادگان” در گفت وگو با ماهنامه تخصصى پردازش اعلام کرد: ضمن افزایش بهبود در کمیت و کیفیت تولید و کسب پیشرفت در پروژه فولادسازى محقق شد

آغاز اجراى طرح توسعه فولادسازى “فولادشادگان” با انعقاد قرارداد خرید تجهیزات شرکت فولاد شادگان در سال گذشته با تلاشی که در همه ارکان شرکت صورت گرفت […]