مهر ۲۹, ۱۳۹۹

آغاز ساخت پروژه معدن مس زامبیایی شرکت لوبامبه در ۲۰۲۳مس

شرکت معدنکاری زامبیایی «لوبامبه کاپر ماین» یک مطالعه عرصه سنجی پیشرفته را به انجام رسانده که نشانگر منابع مس چشمگیر جدیدی در مقیاس جهانی است. از […]