شهریور ۴, ۱۳۹۹

تقدیر استاندار یزد از عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

تقدیر استاندار یزد از عمل به تکالیف مسئولیت اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در استان یزد. دکتر محمد علی طالبی استاندار یزد در ارتباط ویدئو […]