خرداد ۷, ۱۴۰۲

سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعلام کرد: بازنگری راهبردهای توسعه‌ای مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در دوره جدید

سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعلام کرد: راهبردهای توسعه‌ای مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در دوره جدید بازنگری شد. گروه رسانه‌ای پردازش- مرتضی هاشم پور با بیان […]