شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

مدیر اجرائی پروژه های شرکت ذوب آهن منصوب شد

مهندس جلال آقابابا به سمت مدیر اجرائی پروژه ها منصوب شد. وی که در سال ۱۳۷۶ در ذوب آهن اصفهان استخدام شد، دانش آموخته مقطع کارشناسی […]