تیر ۱۴, ۱۴۰۱

از سوى مهندس محسن صمدى خادم در گفت وگو با ماهنامه تخصصى پردازش اعلام شد: تشریح توانایى شرکت “بیتا طرح نوآور” در انجام خدمات مهندسى‌معکوس، بومى‌سازى و اجراى پروژه‌هاى مختلف معدنى،فلزى، نفت وگاز، پتروشیمى و…

“بیدك” از آمادگى خود براى اجراى پروژه‌هاى زنجیره فولاد در سراسر کشور خبر داد مهم‌ترین اهداف، برنامه‌ها و عملکرد شرکت “بی‌تا طرح نوآور” (بیدک) از شرکت‌های […]