آذر ۲۰, ۱۳۹۸

چهار سطح تکاملی کارخانه هوشمند

ماهنامه پردازش- برای بسیاری از تولیدکنندگان ، مسیر ایجاد یک کارخانه هوشمند به دلیل حجم زیاد اطلاعات هنوز هم گیج‌کننده است. برای غلبه بر این چالش، […]