مهر ۲۳, ۱۳۹۹

قز مینرالز برنامه تولید خود را علی رغم شیوع کووید ۱۹ محقق کرد

شرکت قز مینرالز، برنامه تولید سال جاری خود را پس از عملکرد عالی نیمه نخست، علی رغم چالش‌های زنجیره عرضه و همه‌گیری جهانی کووید ۱۹، محقق […]