دی ۱۱, ۱۴۰۱

گزارشى تحلیلى از بازار جهانى بوکسیت و آلومینا و محصولات نسوز (قسمت سوم)،تغییر در تقاضای فیوزد آلومینا

تغییر در تقاضای فیوزد آلومینا در اصل، بازار فیوزد آلومینا (نوعی جامد معدنی است با ساختاری شبیه به آلومینا (اکسید آلومینیوم) که تحت فرآیند کوره با […]