آبان ۳۰, ۱۴۰۱

آشنایی با فولاد” کاردمیر”،اولین و قدیمی‌ترین شرکت فولاد کشور ترکیه (بخش اول)

شاخص‌های پایداری، میزان بازیافت آب و بهره برداری در صنایع فولاد همسایه غربی شرکت فولاد “کاردمیر”، اولین و قدیمی‌ترین شرکت فولاد کشور ترکیه و ناحیه MENA […]