مهر ۱۸, ۱۳۹۸

خود تحریمی مانعی بر سر صادرات

نوشته‌ای از مهندس یارجانلی، مدیرعامل صنعت ورق آرین پاژ : در سال ۹۷ که فاز جدید خود تحریمی و منع صادرات به وجود آمد فقط در […]