خرداد ۸, ۱۴۰۲

جدیدترین گزارش پیشرفت طرح های توسعه معادن بر روی پورتال ایمیدرو

گزارش جدیدترین وضعیت طرح های توسعه معادن در پورتال ایمیدرو منتشر شد. این گزارش وضعیت پیشرفت تجمعی طرح ها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ را نشان می […]