خرداد ۸, ۱۴۰۲

درخشش فولاد سفيددشت در دهمين دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ايران

گروه رسانه‌ای پردازش- هيئت داوران دهمين دوره جشـنواره سـتارگان روابط عمومی، شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياری را به دليـل تلاش‌های مسـتمر در اين عرصه به […]