مهر ۳, ۱۳۹۹

استمرار موفقیت ها در شرکت فولاد آلیاژی ایران(فولاژ)

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران، در شهریورماه ۱۳۹۹ رکورد دیگری در مسیر تداوم موفقیت های شرکت فولاد آلیاژی ایران به ثبت رسید و […]