دی ۲۶, ۱۳۹۸

مهندس نادر سلیمانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد: “توجه به اکتشافات، توسعه خطوط ریلی و عدم قیمت‌گذاری دستوری” شروط تحقق چشم‌انداز تولید فولاد در افق ۱۴۰۴

امروز توازن زنجیره فولاد با توجه به توسعه این صنعت و رسیدن به سقف ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن و با وجود قیمت‌های دستوری تا حدود […]