آذر ۲۳, ۱۳۹۸

شاخص‌های کلیدی عملکرد “نت” (نگهداری و تعمیرات) در صنعت فولاد

          ماهنامه پردازش-“آنچه را نتوان کنترل کرد نمی‌توان مدیریت کرد و آنچه را نتوان اندازه‌گیری کرد نمی‌توان کنترل کرد.”(Peter Drucker)           اندازه‌گیری عملکرد یکی از اصول […]