بهمن ۹, ۱۴۰۲

مهندس غلامرضا سروی، مدیرعامل شرکت “آذرنبش تبریز” در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش خواستار شد: مسوولان با تسهیل قوانین، راه توسعه صادرات را هموار سازند

تحقق توسعه کشور از راه صادرات محصول نهایی است و در این راستا، همه صادرکنندگان با ایفای تعهد ارزی کمک شایانی به اقتصاد کشور نموده و […]
فروردین ۱, ۱۴۰۱

لزوم حمايت از صادركنندگان با هدف افزايش اشتغال، بومى سازى، ارزآورى و..

تحقق توسعه کشور از راه صادرات محصول نهایی است و در این راستا صادرکننده باید مورد حمایت ارزی بیشتری نسبت به واردکنندگان قرار گیرند. غلامرضا سروی، […]