خرداد ۹, ۱۴۰۲

ثبت دومین ركورد ماهانه تولید كلاف گرم در ناحیه نورد گرم فولاد مباركه

گروه رسانه‌ای پردازش- تلاشگران ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه در پی ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهانه در فروردین‌ماه، اردیبهشت سال ۱۴۰۲ را نیز با ثبت […]