فروردین ۲۷, ۱۴۰۲

کتاب «… و شروعی تازه» نگاهی کوتاه به کتاب خاطرات دکتر علی‌اصغر پورمند

ماهنامه پردازش – کتاب خاطرات دکتر علی‌اصغر پورمند، یکی از مدیران صاحب‌نام و پرسابقه صنایع فلزی و معدنی کشور در ۳۶۰ صفحه منتشر شد. کتاب خاطرات […]