تیر ۲۰, ۱۴۰۱

مهندس علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت “فولاد آلیاژی ایران” در گفت‌وگوی تصویری با مـاهنامه تخصصی پردازش خبـر داد : با افزایش تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا محقق خواهد شد (قسمت ۲)

تلاش برای ارتقا سهم ایران در تولید فولادهای‌آلیاژی سهم تولید فولادهای‌ آلیاژی در قیاس با کل تولید فولاد کشور رقمی بالغ‌بر ۳/۵ درصد می‌باشد، درحالی‌که این‌عدد […]
تیر ۸, ۱۴۰۱

مهندس علیرضا چایچی، مدیرعامل شرکت “فولاد آلیاژی ایران” در گفت‌وگوی تصویری با مـاهنامه تخصصی پردازش خبـر داد : گام مهم شرکت “فولادآلیاژی ایران” برای اتمام طرح‌توسعه “یزد یک” تا پایان امسال و اجرای پروژه “کلاف” ۴۰۰ هزارتنی (قسمت اول)

فولادآلیاژی ایران در دوماهه اول امسال بالغ‌بر ۱۰۷ هزارتن فولاد مذاب تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته بیش از ۱۳درصد رشد داشته است. […]