آبان ۱۷, ۱۳۹۹

مهندس علیرضا زاهدیان در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش عنوان کرد:”باور و اعتماد به نیروهای داخلی” رمز افزایش تولید در “فولاد غدیر نی‌ریز”

مهندس علیرضا زاهدیان در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش عنوان کرد در پی اجرای طرح سولفورزدایی با قیمت بسیار کمتر توسط متخصصان داخلی و بهره‌گیری از […]