مهر ۲۸, ۱۴۰۱

مهندس رضا دیده‌ور، رییس‌ هیات‌مدیره شرکت “فولادمبنا تهران” در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش تاکید کرد: لزوم تقویت نقش بازار در تعیین قیمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا

دستوری بودن قیمت‌ها موجب رقابت‌های غیراقتصادی می‌گردد و این درحالی است که باید به بازار اجازه داده شود تا مسیر خود را پیدا کند. مهندس رضا […]