اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲

از سوى مهندس عبدالرضا محمودپور در گفت وگو با گروه رسانه اى پردازش عنوان شد: اکتشافات جدید، ذخایر “صنایع معدنى نوظهور کویر بافق” را سه برابر کرد

در صورت افزایش سرمایه شرکت “صنایع معدنی نوظهور کویر بافق”، طرح‌های توسعه از قبیل کارخانه کنسانتره‌سازی ۲/۱ میلیون تن با سرعت بیشتری محقق خواهد شد. مهندس […]