بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت: بومی‌سازی تکنولوژی ماشین ریخته‌گری مداوم بیلت

ماهنامه پردازش- مقاله حاضر به تشریح فعالیت شرکت مهندسی فن‌آوران معادن و فلزات درباره بومی‌سازی تکنولوژی ماشین ریخته‌گری مداوم بیلت می‌پردازد که با هم می‌خوانیم: ماشین […]