خرداد ۱, ۱۴۰۲

افزایش آماده‌به‌كاری نمونه‌گیر كاردامپر شماره یك واحد انباشت و برداشت ناحیه آهن‌سازی

گروه رسانه‌ای پردازش – با اجرای یک پروژه و با استفاده از توان متخصصان داخلی فولاد مبارکه، توقفات مکرر، طولانی و ناخواسته نمونه‌گیر کاردامپر شماره یک […]