آذر ۲۴, ۱۳۹۸

تدوین طرح جامع “صنعت سرب و روی” را سر و سامان داد

طرح جامع سرب و روی کشور که توسط شرکت کوشا معدن تهیه و با همکاری بخش‌خصوصی و سازمان ایمیدرو به سرانجام رسیده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. […]